Phóng sự cưới (Lễ Gia tiên): Minh Hoàng – Bích Tuyền